Pro žáky

Kód dotazníku:


Pro učitele

Připravte pro své žáky dotazník a zpestřete jim tak vyučování. Využít můžete také předpřipravené dotazníky. Diskuze nad výsledky dotazníků vede ke kritickému myšlení a pochopení základů dotazníkových šetření.

Přihlášení
Registrace
Návod k aplikaci EDUAPKA